Que és el e-Commerce?

ecommerce

L'e-commerce o comerç electrònic és, fonamentalment una pàgina web que permitecomercializar productes d'una Marca o companyia, és el millor mitjà per vendre productes per Internet, l'equivalent d'un local físic.

En el terme "comerç electrònic", l'important és el concepte COMERÇ i electrònic un simple adjectiu.


close chat Livechat