No puc crear pàgines CMS (Prestashop 1.5.*)

Un dels problemes que poden sorgir després de realitzar una actualització pel mòdul 1-click-update és que no puguem crear pàgines CMS dins d'una categoria específica.

En el nostre cas concret hem hagut de modificar dues taules dins de l'esquema de la base de dades, ps_cms i ps_log (si el prefix de la BD s'ha canviat les taules es diran prefijo_cms i prefijo_log ).

A la taula ps_cms ha estat necessari incloure un atribut indexation especificat així:

indexation TINYINT (1) unsigned < /p>

A la taula ps_log ha estat necessari incloure un atribut id_employee especificat així:

Id_employee INT (10) unsigned

Cal destacar que aquest és un cas concret d'un problema sorgit en una actualització automàtica de Prestashop, i és possible que altres problemes puguin aparèixer en funció del canvi de versió realitzat.

Per veure realment que errors es produeixen relacionats amb la Base de Dades, és recomanable activar el mode Debug.


close chat Livechat